ร้านค้าทั้งหมด
464
ร้านค้าใหม่ประจำเดือน
23
ยอดขายทั้งหมด
15,526,094.98
ออเดอร์ทั้งหมด
48,092
สินค้าทั้งหมด
สินค้า Active
สินค้า In-Active
615
สินค้า ยกเลิกขาย
753
ยอดขาย 2021
Show Main
2,225
Not Show Main
1,524