ออเดอร์วันนี้
0
ยอดขายทั้งหมด
165,280.00
ออเดอร์ทั้งหมด
284
ออเดอร์รอ (เปิดบิล/ชำระเงิน)
8
ออเดอร์ (สำเร็จ)
220
ออเดอร์ (ยกเลิก)
56
ออเดอร์ (Auto)
0
ยอดขายซื้อ (Auto)
0.00
ออเดอร์ (Manual)
220
ยอดขายซื้อ (Manual)
165,280.00
ร้านค้าทั้งหมด
30
สินค้าทั้งหมด
441
ยอดขาย
<