กลับ

Order All

# เลขที่บิล วันที่ ราคา สถานะ ใบส่งของ
S-20220308-0001067 2022-03-08 19:05:12 5,000 กำลังดำเนินการ
รูปชื่อสินค้าราคาสินค้าจำนวน
PACKAGE CIVILI ADVERTISING แชร์โพสต์จากเพจ สร้างแบรนด์แบบมืออาชีพ ด้วยการเข้าถึงแบบ ออร์แกนิก บน FACEBOOK 5,000 1

CIVILI AGENCY

ชื่อร้านค้า CIVILI AGENCY
ราคารวม 5,000.00
วันที่ 2022-03-08 19:05:12
ชื่อผู้รับ CIVILI AGENCY
ที่อยู่จัดส่ง 1469/5 ถนนพัฒนาการ ซอยพัฒนาการ 31/1 แขวง สวนหลวง เขต สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
เบอร์ติดต่อ 0816894956
หมายเหตุ


ดูตัวอย่างส่ง Report
S-20220211-0000610 2022-02-11 11:27:17 10,000 กำลังดำเนินการ
รูปชื่อสินค้าราคาสินค้าจำนวน
PACKAGE D CIVILI ADVERTISING โปรโมทโพสต์ สร้างแบรนด์แบบมืออาชีพ ด้วยการเข้าถึงแบบ ออร์แกนิก บน FACEBOOK 10,000 1

CIVILI AGENCY

ชื่อร้านค้า CIVILI AGENCY
ราคารวม 10,000.00
วันที่ 2022-02-11 11:27:17
ชื่อผู้รับ CIVILI AGENCY
ที่อยู่จัดส่ง 1469/5 ถนนพัฒนาการ ซอยพัฒนาการ 31/1 แขวง สวนหลวง เขต สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
เบอร์ติดต่อ 0816894956
หมายเหตุ


ดูตัวอย่างส่ง Report
S-20220211-0000609 2022-02-11 11:10:44 5,000 ยกเลิกงาน
รูปชื่อสินค้าราคาสินค้าจำนวน
PACKAGE A CIVILI ADVERTISING โปรโมทโพสต์ สร้างแบรนด์แบบมืออาชีพ ด้วยการเข้าถึงแบบ ออร์แกนิก บน FACEBOOK 5,000 1

CIVILI AGENCY

ชื่อร้านค้า CIVILI AGENCY
ราคารวม 5,000.00
วันที่ 2022-02-11 11:10:44
ชื่อผู้รับ CIVILI AGENCY
ที่อยู่จัดส่ง 1469/5 ถนนพัฒนาการ ซอยพัฒนาการ 31/1 แขวง สวนหลวง เขต สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
เบอร์ติดต่อ 0816894956
หมายเหตุ
S-20220128-0000398 2022-01-28 11:59:59 15,000 ยกเลิกงาน
รูปชื่อสินค้าราคาสินค้าจำนวน
PACKAGE C CIVILI ADVERTISING โปรโมทโพสต์ สร้างแบรนด์แบบมืออาชีพ ด้วยการเข้าถึงแบบ ออร์แกนิก บน FACEBOOK & IG 5,000 1
PACKAGE B CIVILI ADVERTISING โปรโมทโพสต์ สร้างแบรนด์แบบมืออาชีพ ด้วยการเข้าถึงแบบ ออร์แกนิก บน INSTAGRAM 5,000 2

CIVILI Test 01

ชื่อร้านค้า CIVILI AGENCY
ราคารวม 15,000.00
วันที่ 2022-01-28 11:59:59
ชื่อผู้รับ CIVILI Test 01
ที่อยู่จัดส่ง 1469/5 แขวง สวนหลวง เขต สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
เบอร์ติดต่อ 01234567890
หมายเหตุ
S-20220127-0000373 2022-01-27 12:01:55 10,000 ยกเลิกงาน
รูปชื่อสินค้าราคาสินค้าจำนวน
PACKAGE B CIVILI ADVERTISING โปรโมทโพสต์ สร้างแบรนด์แบบมืออาชีพ ด้วยการเข้าถึงแบบ ออร์แกนิก บน INSTAGRAM 5,000 1
PACKAGE A CIVILI ADVERTISING โปรโมทโพสต์ สร้างแบรนด์แบบมืออาชีพ ด้วยการเข้าถึงแบบ ออร์แกนิก บน FACEBOOK 5,000 1

CIVILI Test 01

ชื่อร้านค้า CIVILI AGENCY
ราคารวม 10,000.00
วันที่ 2022-01-27 12:01:55
ชื่อผู้รับ CIVILI Test 01
ที่อยู่จัดส่ง 1469/5 แขวง สวนหลวง เขต สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
เบอร์ติดต่อ 01234567890
หมายเหตุ
S-20220127-0000372 2022-01-27 11:59:44 10,000 ยกเลิกงาน
รูปชื่อสินค้าราคาสินค้าจำนวน
PACKAGE A CIVILI ADVERTISING โปรโมทโพสต์ สร้างแบรนด์แบบมืออาชีพ ด้วยการเข้าถึงแบบ ออร์แกนิก บน FACEBOOK 5,000 2

CIVILI Test 01

ชื่อร้านค้า CIVILI AGENCY
ราคารวม 10,000.00
วันที่ 2022-01-27 11:59:44
ชื่อผู้รับ CIVILI Test 01
ที่อยู่จัดส่ง 1469/5 แขวง สวนหลวง เขต สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
เบอร์ติดต่อ 01234567890
หมายเหตุ
S-20220127-0000371 2022-01-27 10:49:38 5,000 ยกเลิกงาน
รูปชื่อสินค้าราคาสินค้าจำนวน
PACKAGE A CIVILI ADVERTISING โปรโมทโพสต์ สร้างแบรนด์แบบมืออาชีพ ด้วยการเข้าถึงแบบ ออร์แกนิก บน FACEBOOK 5,000 1

CIVILI Test 01

ชื่อร้านค้า CIVILI AGENCY
ราคารวม 5,000.00
วันที่ 2022-01-27 10:49:38
ชื่อผู้รับ CIVILI Test 01
ที่อยู่จัดส่ง 1469/5 แขวง สวนหลวง เขต สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
เบอร์ติดต่อ 01234567890
หมายเหตุ
S-20220127-0000370 2022-01-27 10:42:07 10,000 ยกเลิกงาน
รูปชื่อสินค้าราคาสินค้าจำนวน
PACKAGE A CIVILI ADVERTISING โปรโมทโพสต์ สร้างแบรนด์แบบมืออาชีพ ด้วยการเข้าถึงแบบ ออร์แกนิก บน FACEBOOK 5,000 2

CIVILI Test 01

ชื่อร้านค้า CIVILI AGENCY
ราคารวม 10,000.00
วันที่ 2022-01-27 10:42:07
ชื่อผู้รับ CIVILI Test 01
ที่อยู่จัดส่ง 1469/5 แขวง สวนหลวง เขต สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
เบอร์ติดต่อ 01234567890
หมายเหตุ
S-20220119-0000200 2022-01-19 12:34:43 5,000 กำลังดำเนินการ
รูปชื่อสินค้าราคาสินค้าจำนวน
CIVILI ADVERTISING PACKAGE A โปรโมทโพสต์ สร้างแบรนด์แบบมืออาชีพ ด้วยการเข้าถึงแบบ ออร์แกนิก บน FACEBOOK 5,000 1

CIVILI AGENCY

ชื่อร้านค้า CIVILI AGENCY
ราคารวม 5,000.00
วันที่ 2022-01-19 12:34:43
ชื่อผู้รับ CIVILI Test 01
ที่อยู่จัดส่ง 1469/5 แขวง สวนหลวง เขต สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
เบอร์ติดต่อ 01234567890
หมายเหตุ


ดูตัวอย่างส่ง Report
S-20220112-0000141 2022-01-12 16:28:46 1,000 ยกเลิกงาน
รูปชื่อสินค้าราคาสินค้าจำนวน
แคมเปญงาน 1000 1,000 1

CIVILI Test 01

ชื่อร้านค้า CIVILI AGENCY
ราคารวม 1,000.00
วันที่ 2022-01-12 16:28:46
ชื่อผู้รับ CIVILI Test 01
ที่อยู่จัดส่ง 1469/5 แขวง สวนหลวง เขต สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
เบอร์ติดต่อ 01234567890
หมายเหตุ
S-20220105-0000056 2022-01-05 09:47:51 1,000 ยกเลิกงาน
รูปชื่อสินค้าราคาสินค้าจำนวน
แคมแปญงาน 1000 1,000 1

CIVILI Test 01

ชื่อร้านค้า CIVILI AGENCY
ราคารวม 1,000.00
วันที่ 2022-01-05 09:47:51
ชื่อผู้รับ CIVILI Test 01
ที่อยู่จัดส่ง 1469/5 แขวง สวนหลวง เขต สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
เบอร์ติดต่อ 01234567890
หมายเหตุ
S-20220105-0000055 2022-01-05 09:28:18 1,000 ยกเลิกงาน
รูปชื่อสินค้าราคาสินค้าจำนวน
แคมแปญงาน 1000 1,000 1

CIVILI Test 01

ชื่อร้านค้า CIVILI AGENCY
ราคารวม 1,000.00
วันที่ 2022-01-05 09:28:18
ชื่อผู้รับ CIVILI Test 01
ที่อยู่จัดส่ง 1469/5 แขวง สวนหลวง เขต สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
เบอร์ติดต่อ 01234567890
หมายเหตุ
S-20211210-0001104 2021-12-10 11:25:08 2,500 ยกเลิกงาน
รูปชื่อสินค้าราคาสินค้าจำนวน
แคมแปญงาน 500 2,500 1

CIVILI Test 01

ชื่อร้านค้า CIVILI AGENCY
ราคารวม 2,500.00
วันที่ 2021-12-10 11:25:08
ชื่อผู้รับ CIVILI Test 01
ที่อยู่จัดส่ง 1469/5 แขวง สวนหลวง เขต สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
เบอร์ติดต่อ 01234567890
หมายเหตุ
S-20211204-0001065 2021-12-04 10:18:21 2,500 ยกเลิกงาน
รูปชื่อสินค้าราคาสินค้าจำนวน
แคมแปญงาน 500 ( คราม 4XL ) 2,500 1

CIVILI Test 01

ชื่อร้านค้า CIVILI AGENCY
ราคารวม 2,500.00
วันที่ 2021-12-04 10:18:21
ชื่อผู้รับ CIVILI Test 01
ที่อยู่จัดส่ง 1469/5 แขวง สวนหลวง เขต สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
เบอร์ติดต่อ 01234567890
หมายเหตุ