กลับ

Event
History

รหัสสมาชิก วันที่ ชื่ออีเว้น
ครูดาวนี่ (TH1279734) 2022-05-07 CIVILI Bussiness Academy Leader 1 #10
Tulip (TH4075433) 2022-05-07 CIVILI Bussiness Academy Leader 1 #10
โค้ชปิ่น (TH7378482) 2022-05-07 CIVILI Bussiness Academy Leader 1 #10
โค้ชศศิธร (TH6634267) 2022-05-07 CIVILI Bussiness Academy Leader 1 #10
ธัญญารัศมิ์ (TH7008584) 2022-04-23 CIVILI Bussiness Academy Leader 1 #9
บอสพิงค์สุดปัง (TH5434334) 2022-04-23 CIVILI Bussiness Academy Leader 1 #9
Tulip (TH4075433) 2022-04-23 CIVILI Bussiness Academy Leader 1 #9
เบบี๋เงินล้าน (TH5771066) 2022-04-23 CIVILI Bussiness Academy Leader 1 #TH5771066
พิชชาภา (TH8882235) 2022-04-23 CIVILI Bussiness Academy Leader 1 #9
โค้ชวรรณ (TH6142835) 2022-04-23 CIVILI Bussiness Academy Leader 1 #9
Log Course CBA

ลำดับ หลักสูตร วันที่เรียน
1 CBAL1_1 2021-10-09
2 CBAM1_1 2021-10-14
3 CBAL1_2 2021-10-23
4 CBAL1_3 2021-11-06
5 CBAM1_2 2021-11-18
6 CBAL1_4 2021-11-20
7 CBAL1_5 2021-12-11
8 CBAM1_3 2021-12-15
9 CBAL1_6 2022-01-15
10 CBAL2_1 2022-01-23
11 CBAM1_4 2022-01-26
12 CBAL1_7 2022-02-06
13 TRAIN_THE_TRAINNER_1 2022-02-12
14 CBAM1_5 2022-02-17
15 CBAL1_8 2022-03-06
16 CBAM1_6 2022-03-12
17 CBAL2_2 2022-03-26
18 CBAL1_TH5771066 2022-04-23
19 CBAL1_9 2022-04-23
20 CBAL1_10 2022-05-07