กลับ

Advertising All

# แคมเปญ วันที่เริ่ม วันที่สิ้นสุด สถานะ campaign เลขที่บิล วันที่ซื้อ ราคา สถานะ orders Action
3 2022-03-10 2022-03-14 Closed S-20220308-0001067 2022-03-08 19:05:12 5,000 กำลังดำเนินการ


2 2022-02-16 2022-02-20 Closed S-20220211-0000610 2022-02-11 11:27:17 10,000 กำลังดำเนินการ


1 2022-01-23 2022-01-27 Closed S-20220119-0000200 2022-01-19 12:34:43 5,000 กำลังดำเนินการ